Laat je dopen…

Ik ben iemand die alles wil begrijpen. Op mijn 15de las ik al boeken van Freud en Jung, die me veel te moeilijk waren. Ik las over de liefde in die boeken. Ik was op zoek naar de vraag, is er werkelijk contact tussen jou en mij mogelijk. Vanuit de psychologie kwam uiteindelijk het antwoord: nee. We gaan met elkaar om als sociale wezens, maar een echte connectie is absurd en onmogelijk. Alleen sympathieke gevoelens heen en weer.
Op mijn 19de kwam de liefde van God in mijn hart wonen, op mijn 20ste ging ik naar het Seminarie. Uiteindelijk ben ik priester mogen worden. Ik heb ontdekt dat er wel liefde mogelijk is en connectie met de medemens vanuit de genade-ervaring door het doopsel. Het is Gods Geest die de ervaring geeft van de connectie.
Ik was uit kerk weggelopen omdat ik de liefde van God niet begreep. Ik ben terug gekomen omdat Hij mij daartoe uitgenodigd heeft.

Pastoor Geudens

Prof. Mag. Dr. J.P.M. van der Ploeg O.P.: De H. Eucharistie

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

De Sacramenten der Kerk ~ De Eucharistie
door: Prof. Mag. Dr. J.P.M. van der Ploeg O.P., 14 september 1993

vdploegHet doopsel is het noodzakelijkste Sacrament voor de mens, maar de heilige Eucharistie is van alle het belangrijkste, omdat het Christus zelf bevat onder de gedaanten van brood en wijn: zijn ziel, lichaam en bloed, onafscheidelijk verenigd met zijn Godheid. Wanneer de gewijde priester de woorden van de consecratie uitspreekt, komt Christus zelf op het altaar en blijft Hij er, zolang de gedaanten van brood en wijn blijven bestaan. Dit is een groot wonder, dat wij niet kunnen begrijpen, maar in geloof aanvaarden.

Het grote sacrament wordt met allerlei namen aangeduid, waarvan de belangrijkste: de Eucharistie, een Grieks woord is, waarvan de oorspronkelijke betekenis “dankzegging” is. Wij danken God door Hem te prijzen om zijn grootheid en om de weldaden die Hij ons bewijst. Daarom is de viering der Eucharistie, in…

View original post 5.599 woorden meer

Met liefde naar de H. Eucharistieviering komen

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

De meesten van ons gaan sinds hun kindertijd elke zondag of toch bijna elke zondag naar de H. Mis. Voor veel gelovigen is het jammer genoeg een soort van routine geworden, waaruit, bij manier van spreken, het hart verdwenen is. Er is nog weinig besef over van wat er allemaal gebeurt en waar het om draait. Hierdoor komt het waarschijnlijk dat mensen afhaken, ‘het is maar een saaie boel’, ‘er worden woorden gesproken die weinig of niets meer zeggen’. In de een brief over de Eucharistie, sacrament van de liefde, staat geschreven: “De heilige Eucharistie is het geschenk van de zelfgave van Jezus Christus, waardoor Hij ons Gods oneindige liefde voor iedere mens openbaart.” Dit gebeurt elke H. Mis, elke Eucharistie, opnieuw. Het is aan ons om voor die liefde te leren openstaan en ze te leren kennen. Daarvoor hebben we tijd nodig. Is het misschien daarom dat de Heer…

View original post 758 woorden meer