Betekenis van de sacramenten

sacraments-banner-960x250-960x250

Wat zijn sacramenten?

Sacramenten zijn heilige handelingen en woorden, door Jezus Christus ingesteld, om in onze ziel de bijzondere genaden voort te brengen die zij betekenen. De sacramenten dienen tot zaligmaking van de mensen, door de heiligmakende genade te geven of te vermeerderen, en te gepaster tijd de dadelijke genaden te verschaffen die nodig zijn om het bijzonder doel van ieder sacrament te bereiken.

Er zijn 7 sacramenten (klik op het sacrament om naar de uitleg te gaan):

  1. Doopsel
  2. Vormsel 
  3. Heilige Eucharistie 
  4. Biecht 
  5. Heilig Oliesel 
  6. Priesterschap
  7. Huwelijk